Geen spelerskaart meer voor een coach.

Beste verenigingen,

Op jongstleden bestuursvergadering van de ZFB Breda heeft het bestuur besloten om in het regelement een verandering door te gaan voeren. Het betreft in deze het verplicht in het bezit zijn van een spelerskaart voor de coach van een vereniging. Deze verplichting is vanaf heden niet meer aan de orde. Dus heeft uw vereniging een coach dan hoeft deze vanaf heden niet meer in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart. Wij als bestuur zijn tot de conclusie gekomen dat dit geen meerwaarde meer heeft. Ten eerste omdat een coach al enige tijd in geen enkele klasse nog verplicht is. En ten tweede de aanvoerder ten alle tijden de verantwoordelijke persoon is gedurende uw vereniging aan een wedstrijd door de ZFB Breda georganiseerde wedstrijd deelneemt. Ook een argument was dat er onnodig kosten door de verenigen moesten worden gemaakt. Hopend u hiermede het weer wat gemakkelijker te maken.

Hoe gaan we dit op het wedstrijdformulier vermelden. Heeft uw vereniging een coach en deze is in het bezit van een spelerskaart dan vult u net als altijd gewoon zijn lidnummer en naam in en word zijn handtekening geplaatst. Heeft u vereniging een coach zonder spelerskaart dan vult deze alleen zijn naam in en word zijn handtekening geplaatst. Heeft uw vereniging geen coach vult u niets in.

Deze regeling zal per direct ingaan en zal aan alle betrokkenen worden medegedeeld.

Deze aanpassing zal binnenkort ook vermeld gaan worden in het reglement van de ZFB Breda.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben omtrent deze regelgeving dan kunt u zich wenden tot de ledenadministratie van de ZFB Breda, bij voorkeur per mail.

Hopend u allen hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Bestuur ZFB Breda.

14 november 2019

Copyright 2011 Geen spelerskaart meer voor een coach. - Zaalvoetbal Federatie Breda. All Rights Reserved.