Boetecodes

Afdrukken

In het boete overzicht wordt gebruik gemaakt van een code.

Deze code komt overeen met de codes die staan beschreven in de onderstaande tabel.

Tarieven- en boeteregeling seizoen 2021/2022.

Code

Beschrijving

Bedrag in euro´s

01.

Nieuwe spelerskaarten aanmaken. (Artikel 5)

7,50

Betreft het aanmaken van een spelerskaart van een nieuw lid van de vereniging. Hierin zijn begrepen de portokosten. De kosten zijn per spelerskaart.

02.

Nieuwe spelerskaarten bij naamswijziging van de vereniging. (Artikel 5)

5,00

Betreft het aanmaken van nieuwe spelerskaarten bij een naamswijziging van een bestaande vereniging.

03.

Overschrijving naar een andere vereniging c.q. verlenging. (Artikel 5)

5,00

Betreft het aanmaken van een nieuwe spelerskaart bij overschrijving. Hierbij wordt bedoeld als er van vereniging wordt veranderd. Geldt eveneens voor het verlengen van een spelerskaart.

04.

Niet of niet tijdig insturen ledenlijst van de vereniging. (Artikel 5)

10,00

Wanneer de ledenlijst niet voor 15 augustus is ingestuurd /gemailed naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wordt deze boete opgelegd. De opgave is noodzakelijk voor de controle van spelers van de vereniging . De kosten gelden per team van de vereniging.

05.

Zonder kennisgeving afwezig zijn bij het verenigingsoverleg.

10,00

Wanneer een vereniging zonder bericht van afmelding afwezig is, dan worden deze kosten in rekening gebracht. De afmelding kan alleen geschieden via een email of een telefoontje aan het secretariaat van de Stichting Zaalvoetbal Federatie Breda (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

06.

Het niet dragen van een aanvoerdersband. (Artikel 10)

5,00

Wanneer er geen aanvoerdersband wordt gedragen, door de op het wedstrijdformulier aangemerkte aanvoerder, dan worden deze kosten in rekening gebracht.

07.

Strafzaak. (Artikel 17)

50,00

De kosten van een strafzaak worden via de tarieven- en boeteregeling in rekening gebracht. De betaling vindt plaats met vermelding van het dossiernummer.

08.

Beroepszaak. (Artikel 19)

100,00

Mocht u besluiten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Strafcommissie, dan maakt u het vermelde bedrag over onder vermelding van het dossiernummer. Wanneer u in het geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt het bedrag gerestitueerd.

09.

Bij het niet tijdig insturen van een strafrapport door de betrokken partij. (Artikel 17)

25,00

Wanneer het strafrapport niet binnen 3 werkdagen na de wedstrijd is Ingestuurd aan secretariaat van de Stichting Zaalvoetbal federatie Breda
(
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) worden deze kosten in rekening gebracht.

10.

Niet opkomen bij een wedstrijd met kennisgeving (tot 72 uur voor aanvang van de wedstrijd). (Artikel 8)

50,00 

 Dit wil zeggen dat het niet gelukt is om een wedstrijd te ruilen en 72 uur voor aanvang van de wedstrijd aan het bestuur hebt doorgegeven dat de wedstrijd niet door kan gaan via een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tevens dient eraan getoond te worden, wat men er aan heeft gedaan om de wedstrijd te verzetten. Tevens is de wedstrijd dan verloren met 5 - 0.

11.

Niet opkomen bij een wedstrijd zonder / te late kennisgeving. (Artikel 8)

75,00 

Dit wil zeggen dat een vereniging niet verschijnt bij een wedstrijd zonder enige vorm van berichtgeving (met een bevestigingsmail) aan het bestuur (competitiezaken) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tevens is de wedstrijd verloren met 5 - 0. Drie punten in mindering, tenzij anders wordt bepaald door het Bestuur. Bij herhaling van deze overtreding kan er mogelijke uitsluiting van de deelname aan de competitie plaatsvinden

12.

Geen spelerskaarten aanwezig aan het begin van de wedstrijd (met inachtneming van 10 min. wachttijd). (Artikel 8)                75,00
 

Dit wil zeggen dat je als vereniging (mogelijk) spelers hebt opgesteld hebt die op de ledenlijst staan, maar de spelerskaart voor de wedstrijd niet kunnen tonen. Met andere woorden men heeft de spelers niet kunnen controleren met een geldige spelerskaart. Tevens is de wedstrijd verloren met 5 - 0. Drie punten in mindering, tenzij anders wordt bepaald door het Bestuur.

13.

Geen tenues aanwezig. (Artikel 11)

75,00

Dit wil zeggen dat de spelersuitrusting niet aanwezig is, hetgeen inhoudt dat u niet voldoet aan de regels zoals vernoemd in de reglementen van de ZFB. Dit staat gelijk met niet opkomen. Tevens is de wedstrijd verloren met 5 - 0. Drie punten in mindering, tenzij anders wordt bepaald door het Bestuur.

14.

Ongerechtige speler. (Artikel 9)

75,00

Dit punt geld alleen als duidelijk is dat er opzet in het spel is. Spelen ondanks dat er geen spelerspas in de map zit valt hier bijvoorbeeld onder. Ook een geschorste speler laten spelen valt in deze categorie. Tevens is de wedstrijd verloren met 5 - 0. Drie punten in mindering, tenzij anders wordt bepaald door het Bestuur

15.

Boetebedragen boven de € 150,--. (Artikel 8)

150,00

Deze boetes dienen eerst betaald te worden voordat er een wedstrijd gespeeld kan worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het bestuur besluiten om de vereniging uit de competitie te nemen. Tevens kan het bestuur overgaan tot het incasseren van de opstaande bedragen via een gerechtelijke procedure. Mocht een boete, om wat voor reden dan ook, niet betaald worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan een ploeg die stopt en zijn laatste wedstrijd niet op komt dagen) dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de boete om te zetten van een “verenigingsboete” naar een “spelersboete”.

20.

Boekingscode ontvangst boetegeld.

Onder deze code wordt de datum van ontvangst met het boekstuknummer vermeld.

Copyright 2011 Boete Codes - Zaalvoetbal Federatie Breda. All Rights Reserved.