Planning 2019-2020 Beker en Competitie

Het programma voor het seizoen staat vanaf 25 augustus 2019 op de website en is daarmee bindend.

Mocht U onverhoopt een wedstrijd willen verzetten, dan geldt de onderstaande tekst.

Wij hebben u hier reeds eerder van in kennis gesteld maar herhalen het graag nogmaals, we hebben getracht om een evenwichtig programma in elkaar te zetten.

Verzetten van wedstrijden.

Met leden ogen hebben wij als bestuur helaas NAC Breda zien degraderen. Hoewel dit eraan zat te komen hadden wij nog de hoop op een stunt, maar deze bleef uit. Binnen de leden van de federatie zitten zoals wij weten een groot aantal trouwe NAC-supporters die hondstrouw naar iedere thuis en/of uitwedstrijd gaan. Degradatie betekent volgend jaar in keuken kampioen divisie en deze wordt veelal op maandag en vrijdag gespeeld. En daar zijn wij als bestuur niet gelukkig mee gezien er op deze dagen ook in de zaal wordt gespeeld.

Wij als bestuur hebben dan ook besloten dat er volgend jaar door het bestuur geen wedstrijden worden verzet. (Echte uitzonderingen uitgesloten). U krijgt weer aan het begin van het seizoen een jaarprogramma en u kunt dus zien wanneer u moet spelen. Er wordt rekening gehouden met uw voorkeur die u vorig jaar heeft ingediend. Deze proberen wij toe te passen in de voor u thuisspelende wedstrijden. En wij zeggen met klem ” proberen “.

Wilt u volgend seizoen een wedstrijd verzetten dan dient u zich aan de hier voor gestelde regelementen te houden. Het artikel waarover we spreken is hieronder weergegeven.

Artikel 6 Wedstrijdprogramma en wijzigingen

6.1 Wensen ten aanzien van de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma kunnen kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier van elk nieuw seizoenen gelden voor de thuisspelende vereniging. In te leveren bij de competitieleider van de ZFB. De competitieleider zal ernaar streven om zoveel mogelijk met de wensen rekening te houden. Enigerlei rechten kunnen hieraan niet worden ontleend.

6.2 Het Bestuur stelt voor elke wedstrijd de datum, het aanvangsuur en de sporthal waar de betreffende wedstrijd gespeeld gaat worden vast.

6.3 Elke vereniging is verplicht om op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de scheidsrechter de verenigingen heeft opgeroepen, gereed te staan op het speelveld.

6.4 ledere vereniging is verplicht een wedstrijd te doen spelen, indien zij uiterlijk 3 werkdagen voor het aanvangstijdstip door het Bestuur, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij mondeling, in kennis is gesteld van de wedstrijddag, het aanvangstijdstip en de sporthal waarin gespeeld moet worden.

6.5 Wijziging van een vastgestelde wedstrijd op verzoek van een bij de wedstrijd betrokken vereniging zal alleen door het Bestuur worden toegestaan, indien het verzoek tenminste 3 werkdagen voor de wedstrijd in het bezit van de competitieleider van de ZFB is en vergezeld is van een schriftelijke en/of digitale akkoordverklaring van de tegenpartij evenals van de twee verenigingen waarmee wordt geruild.

6.6 De administratiekosten en eventuele extra kosten, welke zijn verbonden aan de wedstrijdwijziging, komen voor rekening van de vereniging op wiens verzoek de wedstrijd wordt gewijzigd.

Ook zal het bestuur de vooropgestelde boetes voor het overtreden van deze reglementen opleggen. Wij hopen op uw begrip voor deze regeling. Als bestuur is het onmogelijk om een reeks wedstrijden te verzetten, dit is afgelopen seizoen maar weer eens gebleken.

Het jaarprogramma is dit seizoen heilig voor het bestuur.

Op 25 september 2019 staat de Verenigingsvergadering gepland, hiervan ontvangt u nog nadere informatie. U wordt verzocht daarbij aanwezig te zijn. Deze is voor uw vereniging van groot belang, omdat ons boetestelsel van toepassing is.

Kan er niemand meldt u dan tijdig af. De vergadering is weer in het COVS-gebouw aanvang 20.00 uur. Op deze avond ontvangen alle verenigingen hun spelerspassen en wedstrijdformulieren, zodat we die niet allemaal behoeven op te sturen.

Veel speel genot toegewenst in de komende wedstrijden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ZFB Breda.

Copyright 2011 Planning 2019-2020 Beker en Competitie - Zaalvoetbal Federatie Breda. All Rights Reserved.