Corona update 6 november 2021

Beste mensen,

Wij hebben getracht om de na te leven regels zo makkelijk mogelijk te maken vanwege het feit dat we in diverse sporthallen spelen.

De regels hebben we in de bijlage aan deze mail toegevoegd en zijn ook op onze website terug te vinden.

De controle van uw coronatoegangsbewijs met ID-bewijs geschiedt in alle sporthallen door een medewerker van de horeca of sporthal, waarin wij spelen.

 

Ter verduidelijking:

In de Sporthal Oosterheide te Oosterhout wordt op de maandagavond en vrijdagavond de controle uitgevoerd door EBN Veiligheidsdienst.

In de Sporthal Driedorp te Wagenberg wordt op de dinsdagavond de controle uitgevoerd door de beheerder van de sporthal.

In het Gemeentelijk Sportcentrum te Breda wordt op de vrijdagavond de controle uitgevoerd door de beheerder van de sporthal.

 

In de Sporthal de Huif te Bavel wordt op de dinsdagavond en donderdagavond de controle uitgevoerd door de horeca uitbater van de sporthal.

In de Sporthal De Ganzerik te Breda wordt op de woensdagavond de controle uitgevoerd door de horeca uitbater van de sporthal.

In de Sporthal de Amerhal te Made wordt op de woensdagavond en donderdagavond de controle uitgevoerd door de horeca uitbater van de sporthal.

In de Sporthal ‘t Trefpunt te Rijsbergen wordt op de woensdagavond de controle uitgevoerd door de horeca uitbater van de sporthal.

In de Sporthal Jeugdland te Ulvenhout wordt op de vrijdagavond de controle uitgevoerd door de horeca uitbater van de sporthal.

De integrale tekst van de bijlage uit de mail van 9 november 2021

Beste mensen,

Op dinsdag 2 november 2021 werden er weer nieuwe maatregelen bekendgemaakt in de persconferentie.
Een aantal daarvan heeft invloed op je bezoek aan de sportaccommodaties waar wij als ZFB spelen.

Vanaf zaterdag 6 november 2021 geldt het volgende:

Voor een sporthal heb je een geldige coronapas (coronatoegangsbewijs met ID bewijs) nodig.

–        Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

–        Een geldig identiteitsbewijs moet meegenomen worden voor identificatie.
--       Jongeren onder 18 jaar hoeven niet de QR code te scannen maar adviseren we wel een ID bewijs mee te nemen.

–        Het is zonder geldige coronapas niet mogelijk om binnen het gebouw te wachten, de horeca te bezoeken of naar de kleedkamers te gaan.

Scannen van de QR code en controle met ID bewijs sporthallen

–        Houd voor je bezoek je QR code en identiteitsbewijs bij de hand.

–        De medewerker scant buiten de entree jouw QR code en controleert de gegevens op het ID bewijs.

–        Wanneer alles in orde is kun je naar binnen.

–        Wanneer u de sporthal verlaat om wat voor reden dan ook moet u bij entree weer jouw QR code laten scannen om naar binnen te mogen.

Mondkapjes

Het is vanwege de verplichte coronapas niet nodig om binnen het pand een mondkapje te dragen.

We vragen je vriendelijk bovenstaande informatie te delen met de leden, zodat we het scannen van de QR code in samenwerking sneller kunnen laten verlopen

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Was uw handen

Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.

 • Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt.
 • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 • Hoest of nies in uw elle boog.
 • Schud geen handen.

Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van anderen

Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven.

 • Houd daarom afstand van iedereen die niet bij u in huis woont.
 • Houd ook afstand van familie of vrienden.
 • Ga niet naar drukke plekken.
 • Thuiswerken, tenzij het niet anders kan.
 • Draag een mondkapje op plekken waar dat moet. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of een winkel.

Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het Bestuur van de ZFB, 8 november 2021

Copyright 2011 Corona update 6 november 2021 - Zaalvoetbal Federatie Breda. All Rights Reserved.