Planning seizoen 2020-2021 (zowel competitie en beker)

 

Het programma voor het seizoen 2020-2021 en het bekerprogramma staat vanaf 12 augustus 2020 op de website en is daarmee bindend.

Van alle wensen van de verenigingen die uitkomen in de ZFB-competitie, heeft iedere vereniging minimaal één voorkeur gekregen. Het was een ongekende puzzel in deze complexe en warme tijden, maar wij denken dat we er goed in geslaagd zijn om een zo passend mogelijk competitieprogramma’s te maken.

Wij hebben ook met de voorkeuren van de Clubs (NAC) welke deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie rekening gehouden bij het samenstellen van het jaarprogramma.

Zoals bekend mag zijn wordt gedurende de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag tot en met dinsdag gevoetbald, dit alles op het verzoek van de Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Na die periode is vooralsnog de vrijdag de vaste speeldag en wordt er nog een keer op maandag (5 april, Tweede Paasdag) en een keer op zondag (3 januari) gespeeld. De Keuken Kampioen Divisie ligt stil van 18 december tot 3 januari.

Wij als bestuur hebben dan ook besloten dat er dit jaar geen wedstrijden worden verzet. (uitzonderingen uitgesloten). Per 12 augustus 2020 staat het jaarprogramma op de website. Er is rekening gehouden met uw voorkeur. Deze hebben wij toegepast in de voor u thuisspelende competitiewedstrijden.

Wilt u dit seizoen een wedstrijd verzetten dan dient u zich aan de hier voor gestelde regelementen te houden. Het artikel waarover we spreken is hieronder weergegeven.

Artikel 6 Wedstrijdprogramma en wijzigingen

6.1     Wensen ten aanzien van de competitie-indeling en het wedstrijdprogramma kunnen kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier van elk nieuw seizoenen gelden voor de thuisspelende vereniging. In te leveren bij de competitieleider van de ZFB. De competitieleider zal ernaar streven om zoveel mogelijk met de wensen rekening te houden. Enigerlei rechten kunnen hieraan niet worden ontleend.

6.2     Het Bestuur stelt voor elke wedstrijd de datum, het aanvangsuur en de sporthal waar de betreffende wedstrijd gespeeld gaat worden vast.

6.3     Elke vereniging is verplicht om op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de scheidsrechter de verenigingen heeft opgeroepen, gereed te staan op het speelveld.

6.4     ledere vereniging is verplicht een wedstrijd te doen spelen, indien zij uiterlijk 3 werkdagen voor het aanvangstijdstip door het Bestuur, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij mondeling, in kennis is gesteld van de wedstrijddag, het aanvangstijdstip en de sporthal waarin gespeeld moet worden.

6.5     Wijziging van een vastgestelde wedstrijd op verzoek van een bij de wedstrijd betrokken vereniging zal alleen door het Bestuur worden toegestaan, indien het verzoek tenminste 3 werkdagen voor de wedstrijd in het bezit van de competitieleider van de ZFB is en vergezeld is van een schriftelijke en/of digitale akkoordverklaring van de tegenpartij evenals van de twee verenigingen waarmee wordt geruild.

6.6     De administratiekosten en eventuele extra kosten, welke zijn verbonden aan de wedstrijdwijziging, komen voor rekening van de vereniging op wiens verzoek de wedstrijd wordt gewijzigd.

Ook zal het bestuur de vooropgestelde boetes voor het overtreden van deze reglementen opleggen. Wij hopen op uw begrip voor deze regeling. Als bestuur is het onmogelijk om een reeks wedstrijden te verzetten.

Het jaarprogramma is dit seizoen wederom heilig voor het bestuur.

Op 15 september 2019 staat er een Verenigingsvergadering gepland, hiervoor ontvangt u nog nadere informatie. U wordt dringend verzocht daarbij aanwezig te zijn. Deze is voor uw vereniging van groot belang, omdat op die bijeenkomst het nieuwe systeem van wedstrijdregistratie zal worden toegelicht.

Kunt u niet aanwezig zijn, stuur dan een ander van uw vereniging.

Veel speelplezier toegewenst in het seizoen 20-21.

Met vriendelijke groeten,

Cees Markus, voorzitter

Namens het Bestuur ZFB Breda.

11082020

 
 
 
 
Copyright 2011 Planning seizoen 2020-2021 (zowel competitie en beker) - Zaalvoetbal Federatie Breda. All Rights Reserved.