Corona Virus

Beste verenigingen, welke deelnemen aan de zaalvoetbalcompetitie van de Stichting Zaalvoetbalfederatie-Rayon Breda en omstreken.

Mede naar aanleiding van diverse vragen vanuit de deelnemende verenigingen, hebben wij gemeend om als leidraad, betreffende het Coronavirus te kiezen voor het beleid wat de KNVB volgt. (Bronvermelding KNVB Media, dinsdag, 9 maart 2020.)

De onderstaande tekst is integraal overgenomen van de

De KNVB raadt aan de adviezen en maatregelen van het RIVM en de GGD op te volgen.

Nu er de afgelopen dagen meer coronabesmettingen in Nederland bekend zijn geworden, krijgen jullie hier waarschijnlijk veel vragen over. Wij ook en daarom willen wij jullie hierbij graag wat meer duidelijkheid geven over dit thema, zodat jullie dit ook kunnen meegeven aan iedereen die zich tot jullie wendt.

Omdat wij als voetbalbond niet de expertise in huis hebben om dergelijke gezondheidsrisico’s goed in te kunnen schatten - anders dan met de bekende hygiënische maatregelen zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog etc. - staan wij in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen hun advies uiteraard over.

RIVM en GGD 

Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio’s, ministeries) maatregelen worden genomen die het voetbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zullen wij die opvolgen en wij raden jullie natuurlijk aan dat ook te doen.

Maar mochten de (lokale) overheden bepalen dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan, dan volgen wij dit standpunt en dan zullen de wedstrijden om die reden ook niet door ons worden afgelast.

Wij kunnen ons voorstellen dat er binnen de verenigingen onrust kan zijn en dat je als bestuurder hierover contact wil hebben/overleg wil plegen met de ZFB.

We hopen jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Bronvermelding KNVB Media, dinsdag, 9 maart 2020.

Het bericht staat ook op onze website.

Met vriendelijk sportgroeten,

Hans Lucas (ZFB)

 
Copyright 2011 Corona Virus - Zaalvoetbal Federatie Breda. All Rights Reserved.